Zakelijk rijden in een privé auto

Iedere kilometer die je voor jouw onderneming in de auto rijdt is zakelijk. Ongeacht in welke auto je dit doet. De Belastingdienst maakt alleen een onderscheid tussen een privé- en een bedrijfsauto.Als je een auto op je eigen naam hebt staan, maar minder dan 500 kilometer per jaar privé met deze auto rijdt, beschouwt de Belastingdienst de auto voor de inkomstenbelasting als een zakelijke auto.In dat geval ben je als zzp’er gedwongen de auto op naam van de zaak te zetten. Dit houdt in dat je alle gemaakte kosten zakelijk kunt aftrekken van de belasting.Hieronder valt onder meer de financiering van de auto, afschrijvingen en je kunt de btw aftrekken van de te betalen omzetbelasting.Voorwaarde is wel dat je voor je eigen onderneming btw rekent. Omdat je minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt, word je niet voor bijtelling aangeslagen.

Wanneer betaal ik bijtelling?

Als je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, betaal je voor een zakelijke auto bijtelling, die bij de winst van jouw bedrijf wordt opgeteld. Normaal gesproken is dit 25 procent van de cataloguswaarde van de auto, maar, afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die de auto uitstoot, kan er sprake zijn van een verlaagde bijtelling. Voor 2017 en 2018 gelden de tarieven uit onderstaande tabel.

CO2-uitstoot Percentage bijtelling
0 gram/km 4%
1-50 gram/km 17%
51-106 gram/km 22%
>106 gram/km 22%

Uw eigen auto wordt een auto van uw onderneming

Als uw eigen auto een auto van uw onderneming wordt, gaat de auto voor de inkomstenbelasting van uw privévermogen naar het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto neemt u ook op in de (begin)balans van uw onderneming. Houd daarbij rekening met kilometerstanden, schades en eventuele extra voorzieningen. Voortaan zijn de kosten voor de auto voor rekening van uw onderneming. Deze autokosten kunt u van de opbrengsten aftrekken. Houd daarbij rekening met uw privégebruik van de auto.

Als uw eigen auto een auto van uw onderneming wordt, kunt u de btw die u hebt betaald bij de aanschaf van de auto, niet alsnog als voorbelasting aftrekken. U had de auto immers al aangeschaft voordat u uw onderneming begon. Wel mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het aantal verreden kilometers op jaarbasis.